Spring naar inhoud

Ministerie van Toverkunst
Ministry for Magic


Welkom op het Ministerie van Toverkunst! Op deze pagina vind je alle begrippen die te maken hebben met wetten, afdelingen, Departementen en het Ministerie van Toverkunst in het algemeen. De pagina wordt ingeleid door een stukje uitleg en daaronder vind je de lijsten met begrippen. Klik daar op een begrip om verder te gaan naar een pagina met informatie daarover.

Uitleg van het Ministerie van Toverkunst

Het Ministerie van Toverkunst is het Ministerie van de toverwereld. Het Ministerie is onderverdeeld in 7 Departementen, met elk hun eigen Hoofd.

Ze wilden Perkamentus als Minister van Toverkunst, maar die verdomde het om Zweinstein te verlaten en daarom hebben ze dat baantje maar aan die oude Cornelis Droebel gegeven. Die bestookte Perkamentus iedere dag met uilen om raad te vragen.

Het Ministerie van Toverkunst probeert voornamelijk voor de Dreuzels geheim te houden dat er nog steeds overal heksen en tovenaars zijn. Anders zou iedereen magische oplossingen willen hebben voor zijn sores. De magische mensen willen liever met rust gelaten worden.

Sinds Voldemort terug is, doet het Ministerie er, onder leiding van Minister Droebel, alles aan om Perkamentus in diskrediet te brengen en af te schilderen als iemand die onrust wil zaaien. Ook Harry proberen ze in een negatief daglicht te stellen. Tovenaars van het Ministerie stemmen Perkamentus weg als voorzitter van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters en zijn baantje als Hoofdbewindwijzer van de Wikenweegschaar is afgepakt. Ook dreigen ze zijn Orde van Merlijn, Eerste Klas in te nemen.

Het Ministerie van Toverkunst wil steeds meer controle krijgen over Zweinstein. Dit begint al in boek 5, waarin Professor Omber naar Zweinstein wordt gezonden. Zij brengt regelmatig rapport uit aan de Minister over de gang van zaken op de school, en ze wordt zelfs Hoog-Inquisiteur gemaakt, waardoor ze meer bevoegdheden krijgt en het Ministerie dus invloed heeft op Zweinstein.

Als ze er in het zesde boek echt niet meer omheen kunnen dat Voldemort terug is, komt er een nieuwe Minister van Toverkunst, Rufus Schobbejak. Ook krijgt Perkamentus zijn functie terug als Hoofdbewindwijzer van de Wikenweegschaar.

Zoals al gezegd, is Rufus Schobbejak de opvolger van Cornelis Droebel. Gezien de huidige situatie in de Toverwereld, heeft Schobbejak een aantal nieuwe afdelingen opgericht, zoals de Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen, waar Arthur Wemel nu hoofd van is. Er werken tien mensen onder hem.

Periode van Voldemorts hernieuwde macht
Wanneer Voldemort weer sterker wordt, en Pius Dikkers onder de Imperiusvloek Minister van Toverkunst is, veranderen er een aantal zaken. Zo wordt de controle strenger en komen de medewerkers van het Ministerie op het werk via speciale toiletten waar ze in moeten gaan staan, door moeten trekken en die hen naar de haarden brengen in het Ministerie. Daarnaast is het grote standbeeld in het Atrium vervangen door een kolossaal standbeeld van zwarte steen. Dit stelt een gigantische sculptuur voor van een heks en een tovenaar die vanaf hun rijkbewerkte tronen neerkijken op de ambtenaren van het Ministerie. Op de sokkel van het beeld staat in letters van bijna een halve meter hoog: TOVERKRACHT IS MACHT. Wanneer je de tronen van dichterbij bekijkt, zie je dat het honderden naakte Dreuzels voorstellen die verstrengeld en samengeperst het gewicht van de tovenaars kunnen dragen.

Begrippen die te maken hebben met het Ministerie van Toverkunst

Departementen en onderafdelingen
Administratieve Dienst Wikenweegschaar
Afdeling Dieren
Afdeling Geesten
Afdeling Herhuisvesting van Huiselfen
Afdeling Ongediertebestrijding
Afdeling voor de Opsporing en Inbeslagneming van Vervalste Verdedigingsspreuken en Beveiligde Voorwerpen
Afdeling Research en Restrictie
Afdeling Wezens
Britse en Ierse Zwerkbalbond
Bureau voor Bezemveiligheid
Centraal Orgaan Revalideurs
Comité voor de Vernietiging van Gevaarlijke Wezens
Contactpunt Centauren
Contactpunt Kobolden
Decreet Betreffende Verantwoorde Verbeurdverklaring
Departement voor Internationale Magische Samenwerking
Departement van Magische Rampen en Catastrofes
Departement van Magische Sport en Recreatie
Departement van Magische Wetshandhaving
Departement van Mystificatie
Departement van Toezicht op Magische Wezens
Departement van Verlakking
Dienst Rookkanalen
Drakenbureau
Experimenteel Fokverbod
Internationaal Magisch Wetsbureau
Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters
Internationale Magische Handelsorganisatie
Internationale Interventie-Eenheid
Kantoor
Kobold Contactgroep
Magisch Arrestatieteam
Magisch Onderhoud
Magisch Verkeersbureau
Misbruikpreventie van Dreuzelvoorwerpen
Officiële Fluimstenenclub
Ondersteuningsgroep Weerwolven
Onderzoeksinstelling voor Dreuzelwaardige Uitvluchten
Potsierlijk Patentbureau
Register van Dreuzeltelgen
Register van Verboden Betoverbare Objecten
Registratiecommissie van Dreuzeltelgen
Schouwershoofdkwartier
Taakeenheid Grauwels
Taakeenheid Ongepast Spreukgebruik
Testcentrum Verschijnselen
Tovertechnische Dienst
Traumateam voor Toverongevallen
Tuchtraad
Vangsteenheid Weerwolven
Viavia Alarmcentrale
Weerwolfregister
Werkgroep Experimentele Bezweringen
Wikenweegschaar


Wetten en Wetsartikelen
Anti-Weerwolfwet
Artikel 3 van de Wet op het Toverstokgebruik
Artikel 73 van het Statuut van Geheimhouding van het Internationaal Overleg orgaan van Heksenmeesters
Dreuzelbeschermingswet
Gedragscode voor Weerwolven uit 1637
Gevoelige Handelswaar, Klasse A
Gevoelige Handelswaar, Klasse B
Gevoelige Handelswaar, Klasse C
Internationaal Duelleerverbod
Internationale Statuut van Geheimhouding
Merk
Paragraaf 12 lid 7 van de Ministeriële Richtlijn Betreffende de Behandeling van Niet-Magische Deels-Menselijke- (nog iets)
Sectie 13 van het Statuut van Geheimhouding van het Internationaal Overlegorgaan van Heksenmeesters
Taboe
Voornaamste Uitzonderingen op Grondels Wet van de Elementaire Transfiguratie
Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, 1875, Paragraaf C
Wet op de Restrictie van Toverkunst door Minderjarigen, 1875, Paragraaf 19


Beroepen binnen het Ministerie van Toverkunst
Bloedhond
Hoofdbewindwijzer
Hoog-Inquisiteur
Magische Wetshandhavers
Minister van Toverkunst
Scherpspreuker
Schoorsteenwacht
Schouwer
Verbloemist


Overige begrippen die te maken hebben met het Ministerie
Bezoekersprocedure op het Ministerie
Bloedhond
Geheugen Modificeren
Gevoelige Handelswaar, Klasse A
Gevoelige Handelswaar, Klasse B
Gevoelige Handelswaar, Klasse C
Haardroosterraad
Heksenmeesterconventie
Iemand naar de Centauren sturen
Merk
Officieel Onderzoek
Rotmondcomplot
Taboe
Veiligheidsmaatregelen


_______________________________________________________________________________________
De citaten en onderdelen van deze tekst zijn afkomstig uit één of meerdere van de volgende boeken: Harry Potter en de Steen der Wijzen, Harry Potter en de Geheime Kamer, Harry Potter en de Gevangene van Azkaban, Harry Potter en de Vuurbeker, Harry Potter en de Orde van de Feniks, Harry Potter en de Halfbloed Prins, Harry Potter en de Relieken van de Dood, Zwerkbal door de Eeuwen Heen, Fabeldieren en Waar ze te Vinden en De Vertelsels van Baker de Bard. Van al deze boeken rust het copyright bij Uitgeverij de Harmonie en Warner Brothers. De boeken zijn geschreven door J.K. Rowling.